Skip links

Polityka prywatności i polityka cookies

Kompleksowe usługi sprzątające dla klientów biznesowych oraz instytucji.

Polityka Prywatności i polityka cookies

Korzystanie ze strony internetowej czyste-biuro.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Podstawa prawna: Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies zawiera zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz plików Cookies przez odwiedzających użytkowników.

Gdyby pojawiły się pytania lub wątpliwości w zakresie polityki cookies lub polityki prywatności prosimy o kontakt z Administratorem strony poprzez adres email: kontakt@czyste-biuro.pl

Żadne dane osobowe oraz adresowe podane przez Użytkowników na stronie internetowej czyste-biuro.pl nie są i nie będą w udostępniane, przekazywane i odsprzedawane osobom trzecim bez zgody użytkownika.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności, a każdego użytkownika obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Powodem zmiany może być rozwój technologii internetowej, inne zmiany strony internetowej lub zmiany w obowiązujących przepisach prawnych.

 

§2
DEFINICJE

 

„Administrator” – Marta Majchrzak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Czyste Biuro s.c.
Zimorowicza 6, 42-202 Częstochowa NIP: 9492246354

„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie, przeglądający jej zawartość i korzystający z niej.

„Strona” – strona internetowa i blog znajdujące się pod adresem czyste-biuro.pl

 

§3
DANE OSOBOWE

 

Administrator jest Administratorem danych osobowych Użytkownika.
Użytkownik dobrowolnie zgadza się na podanie danych osobowych za pomocą formularzy znajdujących się na stronie czyste-biuro.pl, w celach jakie wskazują dane formularze.
Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę na podanie danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem drogi elektronicznej od Administratora z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych np. o usługach oferowanych przez Administratora, istotnych z jego punktu widzenia.
Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych osobowych, posiada możliwość ich poprawienia, edycji, sprostowania, usunięcia lub zaprzestania ich przetwarzania.
Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana, co spowoduje usunięcie adresu email z listy mailingowej Administratora.
Użytkownik ma prawo przenoszenia własnych danych osobowych i wniesienie skargi do Prezesa UODO.
Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej.
Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez czas nieokreślony.
Niepodanie danych osobowych przez Użytkownika może uniemożliwić mu korzystanie z niektórych usług, takich jak np. wysłanie formularza, zapisania się do listy subskrypcyjnej lub innych.
Użytkownik podając dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingowych produktów i usług Administratora, w tym w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wówczas dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych i przygotowaniu zindywidualizowanej oferty.
Na stronie mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych stronach internetowych. Administrator chroni dane osobowe użytkownika z należytą starannością zgodnie z wewnętrznymi procedurami.
Administrator Danych Osobowych informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).
Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji określonych usług wynikających ze udzielonej zgody.
Podstawą przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowi udzielona przez Użytkownika zgoda oraz wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

 

§4
FORMULARZE

 

Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Strony:

Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

 

 

§5
TECHNOLOGIE

 

Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

1. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

W celu korzystania ze strony internetowej czyste-biuro.pl niezbędne jest posiadanie:

2.1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet

2.2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail

2.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 

§6
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.
Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

 

§7
POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

Strona może zbierać informacje w sposób automatyczny.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony www.wszystkoociasteczkach.pl.